Społecznościowe oprogramowanie do komunikacji w firmie SmallTalk pomaga dotrzeć do odpowiednich osób w organizacji, wymienić się z nimi wiedzą i zaangażować do realizacji wspólnego celu